pašioti

pašioti
pašióti, -iója, -iójo iter. pešti. 1. traukioti, raustyti: Plaukus pašióti J. Nepašiok man plaukus Skd. O kam jūs tie plaukai? – Boboms pašioti JV534. Lai pasiuntas, aš tų siūlų nepašiosu lauku Ms. Rauk gerai, ko čia pašióji kaip vaikas! Brs. 2. traukioti pluoštais (šieną): Įleido arklius į tarpą, ėdinė[ja], pašió[ja] šieną Krš. 3. traukiojant, pešant lesinėti: Dykas [žąsiukas] nestova, lesa, [žolę] pašio[ja] Pvn. 4. po vieną imlioti, traukyti: Pradėjo šapus po vieną pašióti PP11. Silkeles pašióti iš tinklo Plng. | prk.: Žemaičių vyskupai, pašiodamys (atsiiminėdami, atsikovodami) paglemžtas bažnyčias nū kokių ne kokių pusponių, ilgai nedrįso kabavoti kunegaikščio Radzivilo M.Valanč. 5. kedenti (vilnas): Pašiók greitai [vilnas], tujaus mūso eilė šukuoti būsai (bus)! Dr. 6. velti, taršyti: Neleisk [vaikui] tų vilų pašióti Krš. 7. liesti, timpčioti drabužį: Nepašiókit vyskupą, einantį par bažnyčią, – užsakė klebonas Šts. [Amilia] stovėjo, pašiojo bliuzelės kraštą, žiūrėjo į šoną J.Balt. 8. neskaudžiai mušti, knėbčioti: Kam čia jįjį pašioji? J. Toks didelis užpuolė mažus pašióti Grd. Kitus pašiodamas, mėgsta raudoti . | refl.: Piemenys aplink krosnį pašiojosi Žem. Viename suole sėd [peštukai] i pašiójas Krš. \ pašioti; apipašioti; išpašioti; nupašioti; papašioti; pripašioti; supašioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pašioti — pašióti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipašioti — iter. apipešti. 1. šiek tiek aptraukyti, apiplėšyti: Apipašio[ja] kerą, akla ravė[ja] Krš. Apipašiojo plaukus susiutusi Krš. 2. rankomis nugraibyti atsikišusius, byrančius šiaudus, šieną: Palauk, vežimą apipašiosu Vkš. Apipašiok vežimą, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpašioti — iter. išpešti. 1. išraustyti, ištraukioti: Leisk, išpašiosu tus žilus plaukus Pvn. Išpašiojo žoles, kaip išdygo End. Aš tau visą barzdą išpašiosiu Skd. ^ Tu tik pradėk [muštis], mãs (mes) anus po plunksną išpašiosma! Krš. | refl.: Šienai lįs į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupašioti — iter. nupešti. 1. nuraustyti, nuplėšyti: Aš tau nupašiosiu paskutinius plaukus, kiek beliko Skd. Plikių vilnas nupašioji JD556. Aš tos žąsies galvą nūpašiosu Lkv. ║ nutampyti: Vaikų ir ausis nupašios Krž. 2. rankomis nugraibyti, nutraukyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papašioti — iter. papešti. 1. kiek paskinti, patraukyti: Papašiok cidabriukų žąsiukams Krš. 2. kiek pakedenti: Petriuk, einam vilnų papašioti rš. 3. refl. tr. kiek pasitampyti, pasitaisyti: Išsiėmė iš rankinuko veidroduką, pasižiūrėjo, pasipašiojo plaukus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripašioti — iter. pripešti; prikedenti: Par vieną vakarą liuobam pripašioti pilną maišą vilnų Ms. pašioti; apipašioti; išpašioti; nupašioti; papašioti; pripašioti; supašioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supašioti — iter. supešti. 1. sutraukyti, suplėšyti: Stirnos plaukas y[ra] netvirtas, y[ra] žiupsniais supašiojamas Žeml. 2. tam tikrą kiekį (vilnų) sukedenti: Laiko turėdama, i supašiosi tas vilnas Ms. Du maišus vilnų supašiojom rš. 3. sugnaibyti: Ir ateina …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šapas — 1 šãpas sm. (2) KBII53, KI705, K, FrnW, NdŽ, DŽ1, Mrj, Al, Krš, Erž, (4) Š, RŽ, DŽ, NdŽ, Mžk, Žg, Škn, Ar 1. Lex82, Q496, R, MŽ, S.Dauk, Sut, N(Rg), E, L, LL319, Rtr, Prk, Rz, VšR, Al šiaudagalys, krislas: Vanduo prinešė šãpų J. Pačiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”